گروه های اصلاح نباتات،علوم باغبانی،زراعت وتولیدات گیاهی

 

دکتری اصلاح نباتات، دکتری  علوم باغبانی – گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای، دکتری  علوم باغبانی – گیاهان  زینتی، کارشناسی و کارشناسی ارشد زراعت و   کارشناسی ناپیوسته تولیدات گیاهی

 

 
 

 

نام و نام خانوادگی مدیر گروه:  شهاب خاقانی

مرتبه علمی: استادیار پایه 10

 

سوابق آموزشی

کارشناسی: مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد: اصلاح نباتات – ژنتیک بیومتری

دکتری: زراعت و اصلاح نباتات

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات ISI (WOS):  10

تعداد مقالات ISI-Listed : 1

تعداد مقالات علمی-پژوهشی:  23

تعداد کتاب تالیف و ترجمه:  3

تعداد ثبت اختراع:  1

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 17

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای:  48

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی: 3

 

سوابق شغلی و اجرایی

-   عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اراک   (از سال 84 تا کنون)

-  معاون شعبه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان  اراک   (سال 86  الی 87) 

-  رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان  واحد اراک  (از سال 87 تا کنون)         

 -  کارشناس مشمول جهاد کشاورزی استان مرکزی  (سال 80 الی 82)

-   کارشناس آموزش دانشگاه آزاد اراک   (سال 80 الی83)

-   کارشناس آزمایشگاه دانشگاه آزاد اراک  

- مدیر نمونه سال 87 دانشگاه آزاد اراک    

-  مدیر نمونه سال های  88، 89، 90 ،  91 و92 باشگاه پژوهشگران جوان  و نخبگان کشور    

- مولف برتر واحد اراک در سال 1392

- مولف برتر واحدهای استان مرکزی در سال 1392

- مدیر برتر پژوهش و فناوری واحد اراک در سال 1392

- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال 1393

- پژوهشگر برتر دانشگاه های آزاد اسلامی  استان مرکزی  در سال 1393

- مدیر گروه   دکتری اصلاح نباتات

- مدیر گروه   دکتری  علوم باغبانی – گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای

- مدیر گروه   دکتری  علوم باغبانی – گیاهان  زینتی

- مدیر گروه   کارشناسی و کارشناسی ارشد زراعت

- مدیر گروه   کارشناسی ناپیوسته تولیدات گیاهی

-  دبیر اجرایی همایش ملی –تخصصی کامپیوتر در شیمی 

 -   دبیر شورای باشگاه پژوهشگران جوان  و نخبگان واحد اراک

-  عضو شورای فرهنگی واحد اراک (نماینده اعضاء هیات علمی برادر)

- عضو کمیته علمی اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی

-   عضو کمیته رباتیک دانشگاه آزاد  اسلامی  اراک

-   عضو شورای پژوهش فرهنگی واحد اراک

-   عضو شورای پژوهش و فناوری  واحد اراک

 - عضو کمیته خدمات علمی ، پژوهشی دانشگاه در استان مرکزی

 -  عضو شورای متنوع سازی منابع درآمدی دانشگاه

-  عضو شورای گسترش ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

- عضو کمیته داوری دومین جشنواره اختراعات کوهرنگ

- عضو هیات رئیسه پنل فون و فلور اولین همایش ملی مقابله با بیابان زدایی

- عضو کمیته علمی همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

- دبیر کمیته تدوین آئین نامه طرح های مشترک باشگاه پژوهشگران جوان  و نخبگان

- دبیر کمیته جذب استعدادهای درخشان و نخبگان استان مرکزی

- عضو کمیته علمی اولین همایش ملی توسعه و زیست بوم  پایدار