صورتجلسه های شوارای پژوهشی دانشکده کشاورزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر

1

محمد حسین موسوی ارجمند

ارشد حشره شناسی

بررسی فونستیک مگس های سیرفیده در منطقه قم و حومه

شیلا گلدسته

رضا وفایی شوشتری

موافق

2

روح اله مقدمی

ارشد زراعت

اثر دوره های ابیاری و کود نانوبیولوژیکی بر عملکرد ترکیب های تشکیل دهنده و درصد اسانس گیاه مریم گلی

محمد رضا سبحانی

شهاب خاقانی

موافق

3

آتنا علاقمند

دکتری  گیاهان دارویی و ادویه ای

بررسی میزان اسیدهای چرب امگا3 و 6 و9 در گیاه دارویی سیاهدانه nigella sativa l و بیان ژن های دخیل در ان با استفاده از نانو ذرات

شهاب خاقانی  محمد رضا بی همتا

منصور قربان پور مسعود گماریان

موافق

4

نجمه وثوقی

دکتری  گیاهان دارویی و ادویه ای

بیان ژن تولید cineole کمیت ماده موثره در گیاه دارویی مریم salvia officnalis  تحت رژیم های مختلف ابیاری و محلول کیتوزان

مسعود گماریان قاسمی پیربلوطی

شهاب خاقانی فاطمه ملک پور

موافق

5

فربد صالحی فرید

ارشد زراعت

تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام زمستانه و نیمه زمستانه گندم نان در اراک

نورعلی ساجدی

تقی بابایی

موافق

6

تیمور مرادی

دکتری حشره شناسی

بررسی فون تنوع زیستی و مطلوبیت زیستگاه پادمان استان لرستان

رضا وفایی شوشتری

مرتضی کهراریان عبدالامیر محیسنی

موافق

7

امید علی امجدیان

دکتری  گیاهان دارویی و ادویه ای

استخراج شناسایی و آنالیز اجزای شیمیایی گونه های بومی بادام در استان کرمانشاه

عیسی ارجی مهدی چنگیزی

شهاب خاقانی حمید رضا صالحی

موافق

8

ایمان باقری

ارشد زراعت

بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن نانو ذرات روی و سولفات روی بر خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ

نورعلی ساجدی

مسعود گماریان

موافق

9

علی اکبر خانی

ارشد زراعت

بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک و نانو ذرات عنصر روی بر روی ذرات علوفه ای در شرایط تنش خشکی

نورعلی ساجدی

مسعود گماریان

موافق

10

مهرنوش زمانی

دکتری حشره شناسی

بررسی فون تنوع زیستی و مطلوبیت زیستگاه شبه عقرب ها در استان لرستان

رضا وفایی شوشتری

مهرداد نصریان مرتضی کهراریان

موافق

11

نسرین کیان

دکتری حشره شناسی

شناسایی و تنوع گونه ای زنبورهای پارازیتویید خانواده braconidae hymenopera ichneumonoidea  در استان مازندران

شیلا گلدسته

سمیرا فراهانی

موافق

12

مژگان غلامی

دکتری حشره شناسی

بررسی تاثیر عصاره های گیاهی بذر البنج پنجه شیطان تاتوره و خرزهره روی پارامترهای زیستی tetrany chus urticae ( acari : tetrany chidae) در شرایط ازمایشگاهی

شیلا گلدسته

زهرا رفیعی محمد رضا حسین زاده

موافق

13

نسیم علی پناهی

ارشد حشره

بررسی مشخصه های زمین اماری از شته های مهم یونجه و فون دشمنان طبیعی انها در مزارع یونجه

شیلا گلدسته

عبدالامیر محیسنی

موافق

14

ایمان صبوری

ارشد حشره

بررسی توزیع فضایی بر مدل های نمونه برداری از شته های مهم یونجه

عبدالامیر محیسنی

شیلا گلدسته

موافق

15

راحله جوهر زاده

ارشد حشره

بررسی تاثیر گرده افشانی زنبور عسل معمولی apis melliferal بر کیفیت و کمیت گیاه فلفل دلمه ای capsicam annuml  در شرایط گلخانه  اجرای مدل pmpa  در بررسی نقش مدیریت در پروژه

رضا وفایی شوشتری

مراد خضر زاده

موافق